Organisaties

Organisatie

 

Het Platform is een breed samengestelde netwerkorganisatie, waar zowel individuen als organisaties met een achterban aan deel kunnen nemen. Allen zijn vrijwilligers.

 

Actieve leden zijn:

•Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch << www.pgdenbosch.nl>>

•Arrahma moskee <<www.moskeearrahma.nl>>

•Attakwa moskee 073- 6133747

•Orhan Gazi Moskee << www.orhangazi.eu >>

•Stg. Afghaans Islamitisch & Cultureel Centrum Den Bosch e.o. <<www.aiccdb.nl>>

•Beraad van Kerken 's-Hertogenbosch <<www.beraadvankerkendenbosch.nl>>

•Nos Baranka - Antilliaanse christelijke gemeenschap << www.nosbaranka.nl>>

•Zen-Boeddhistische groep 's-Hertogenbosch <http://www.zengroeps-hertogenbosch.nl/>

•Bahai Gemeenschap Den Bosch <<www.denbosch.bahai.nl>>

•Studentenpastoraat << www.studentenpastoraatdenbosch.nl >>

•Ziekenhuispastoraat

•Focolarebeweging << www.focolare.nl >>

•Professionals uit de wereld van welzijn en zorg << www.palet.nl >>

•Van mens tot mens << www.vanmenstotmens.eu >>

•CDA raadslid << www.cda-s-hertogenbosch.nl >>

•PvdA raadslid << www.denbosch.pvda.nl >>

•Samen op Weg gemeente (PKN) Berlicum-Rosmalen

*Taize Den Bosch <<www.taizedenbosch.nl>>

 

Het Platform heeft een bestuur met een onafhankelijke secretaris, penningmeester, voorzitter en onafhankelijk leden.

 

Het platform is een vereniging. Zowel individuen (€25,-) als organisaties (€50,-) kunnen lid worden. Sympathisanten kunnen tientjeslid worden ( €10,-). Wilt u lid worden? U kunt dan het lidmaatschapsbedrag overmaken op reknr. NL 40 INGB 0005413107 tnv Platform voor Religie en Levensbeschouwing Den Bosch.