Home

Missie:

Het Platform Religie en Levensbeschouwing te 's-Hertogenbosch streeft naar het bevorderen van de dialoog en ontmoeting tussen de inwoners van 's-Hertogenbosch en de verschillende levensbeschouwelijke en religieuze stromingen in de stad. Het uitgangspunt is respect voor de bestaande pluriformiteit.

Het Platform is een breed samengestelde vereniging, waarvan zowel individuen als organisaties met een achterban lid kunnen worden. Allen zijn vrijwilligers.

 

De vereniging heeft ten doel:

a. het bevorderen van de dialoog en ontmoeting tussen de inwoners van 's-Hertogenbosch

b. het bevorderen van de contacten tussen de bewoners en organisaties in 's-Hertogenbosch

Het bestuur van het Platform bestaat uit Piet Ronnes (voorzitter), Mario van der Grient (secretaris), John Parker (penningmeester), Toon de Laaf (lid) en Oemar Abdoelbasier (lid).

Het rekeningnummer van het platform is: NL 43 INGB 0005413107.

Laatste keer bijgewerkt:

05-05-2017