Home

Missie:

Het Platform Religie en Levensbeschouwing te 's-Hertogenbosch streeft naar het bevorderen van de dialoog en ontmoeting tussen de inwoners van 's-Hertogenbosch en de verschillende levensbeschouwelijke en religieuze stromingen in de stad.

Het uitgangspunt is respect voor de bestaande pluriformiteit.

Het Platform is een breed samengestelde vereniging, waarvan zowel individuen als organisaties met een achterban lid kunnen worden. Allen zijn vrijwilligers.

 

De vereniging heeft ten doel:

a. het bevorderen van de dialoog en ontmoeting tussen de inwoners van 's-Hertogenbosch

b. het bevorderen van de contacten tussen de bewoners en organisaties in 's-Hertogenbosch

Aan de leden van het Platform Religie en Levensbeschouwing ’s-Hertogenbosch

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op

 

Vergaderrooster 2018 aanvang steeds 20:00 uur

 

Bestuur ALV + weeknr.

1. dond. 11 januari woe. 17 januari (3)

2. dond. 8 maart dond. 15 maart (11)

3. dond. 3 mei woe. 16 mei (19)

4. dond. 28 juni dond. 5 juli (27)

 

zomervakantie 9 juli - 17 augustus 2018

 

5. dond. 30 augustus woe. 5 september (36)

6. dond. 1 november dond. 8 november (45)

 

Het bestuur van het Platform bestaat uit Piet Ronnes (voorzitter), Marian Veenker (secretaris)

John Parker (penningmeester), José Mandemakers (lid), Toon de Laaf (lid) en Oemar Abdoelbasier (lid). Het rekeningnummer van het platform is: NL 43 INGB 0005413107.

Laatste keer bijgewerkt:

24-01-2018